Συνεργασίες

Η Caretta-Net διατηρεί ένα διεθνές δίκτυο από εξειδικευμένους επαγγελματίες, ερευνητές και πανεπιστημιακούς από όλους τους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους έχει γίνει μια κυρίαρχη πρακτική.

H Caretta-Net συμμετέχει σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιοποίησης της διεπιστημονικής ερευνητικών συνεργασιών με επιστήμονες και ερευνητές από το χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.


© 2022 cnt.gr Εθνικής Αντιστάσεως 32, 56123, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη τ. 2310 731575 info@cnt.gr Γ.Ε.ΜΗ. 149758606000