Διαδικτυακές Πλατφόρμες

Η CNT δημιούργησε δύο προϊόντα τα οποία βασίζονται σε τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού. Η χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα έχει το μεγάλο πλεονέκτημα της δωρεάν χρήσης του λογισμικού το οποίο αναβαθμίζεται και υποστηρίζεται από μια παγκόσμια κοινότητα χρηστών και εταιριών, χωρίς να επιβαρύνεται από συνδρομές και επιπλέον κόστη. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για το σύνολο όλου του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και έτσι απαιτείται η σωστή επιλογή και διαμόρφωση και σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίες αλλαγές και προσθήκες για την αξιοποίηση του.

Η CNT έχει επιλέξει, βελτιώσει και αναπτύξει λογισμικό ανοιχτού κώδικα και προσφέρει δύο πλατφόρμες για την δημιουργία διαδικτυακών ιστοτόπων (Web-Site) δυναμικού περιεχομένου και ηλεκτρονικών καταστημάτων. Οι δύο πλατφόρμες μας εμπλουτίζονται συνεχώς προσφέροντας νέες δυνατότητες αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες του διαδικτύου.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε λύσεις για αυτούς που δεν θέλουν να ακολουθούν τις εξελίξεις αλλά θέλουν να τις εκμεταλλεύονται.

Δείτε αναλυτικά τις δυνατότητες που προφέρουν οι πλατφόρμες μας.


© 2023 cnt.gr Εθνικής Αντιστάσεως 32, 56123, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη τ. 2310 731575 info@cnt.gr Γ.Ε.ΜΗ. 149758606000