Δραστηριότητα και Τεχνογνωσία

Η βασική δραστηριότητα της CNT είναι η δημιουργία καινοτομικών υπηρεσιών και συστημάτων μέσα από την αξιοποίηση του διαδικτύου. Με εμπειρία στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και των τεχνολογιών διαδικτύου έχουμε δημιουργήσει μία σειρά προϊόντων που σε συνδυασμό με ολοκληρωμένες υπηρεσίες που απαντούν στις αιτήσεις της σύγχρονης επιχείρησης.

Στην CNT λειτουργούμε με την λογική της «ολοκληρωμένης λύσης» για να υποστηρίξουμε τους πελάτες δημιουργώντας:

  • Διαδικτυακές πύλες (Web portals)
  • Ηλεκτρονικά καταστήματα (e-Shops)
  • Εφαρμογές για SmartPhones/Tablets
  • Υπηρεσιοσταφή συστήματα (Service Oriented Systems)
  • Συστήματα βασισμένα στο Cloud

Παράλληλα, προσφέρουμε μία σειρά από υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών μας όπως:

  • Υπηρεσίες Ολοκλήρωσης (Integration)
  • Υπηρεσίες Περιεχομένου
  • Υπηρεσίες Βελτιστοποίησης περιεχομένου για Μηχανές Αναζήτησης (SEO)
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης και Συντήρησης Διαδικτυακών Συστημάτων

Τέλος, προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και σας υποστηρίζουμε για την αύξηση της χρηματοδότησης της επιχείρησης σας από πολλαπλές πηγές (εταιρικά κεφάλαια, επιχορηγήσεις για την έρευνα, τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, κλπ.)


© 2019 - 2024 cnt.gr Εθνικής Αντιστάσεως 32, 56123, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη τ. 2310 731575 info@cnt.gr Γ.Ε.ΜΗ. 149758606000