Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με γνώμονα τη ζήτηση για την μεθοδική διεξαγωγή έρευνας, την χρηματοδότηση του έργου, τη διοικητική διαχείριση, τον έλεγχο και υποστήριξη για χρηματοοικονομικές εκθέσεις ελέγχου.

Μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση από πολλαπλές πηγές (εταιρικά κεφάλαια, επιχορηγήσεις για την έρευνα, τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, κλπ.).

Προσφέρουμε επίσης tailor-made ικανοτήτων και οργανωτικά προγράμματα ανάπτυξης και ανανέωσης του εξοπλισμού για οργανισμούς και εταιρείες.


© 2019 - 2024 cnt.gr Εθνικής Αντιστάσεως 32, 56123, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη τ. 2310 731575 info@cnt.gr Γ.Ε.ΜΗ. 149758606000