Υπηρεσίες Ανάπτυξης Blockchain

Η Creative Novel Technologies μπορεί να σας βοηθήσει να βγείτε στην αγορά με μια πρόσφατα αναπτυγμένη λύση Blockchain ή να ανανεώσετε τα υπάρχοντα συστήματά σας. Η ανάπτυξη Blockchain προωθεί την επιχειρηματική ανάπτυξη, μεταμορφώνοντας παράλληλα εταιρείες και δημιουργώντας βελτιωμένα επιχειρηματικά μοντέλα, αλγόριθμους συναίνεσης, μεμονωμένους κόμβους και αρχιτεκτονικές.

Ανάπτυξη Έξυπνων Συμβάσεων Blockchain
Η ανάπτυξη έξυπνων συμβάσεων Blockchain έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αποκεντρωμένες λύσεις Ιστού για αγορές χρηματοδότησης, ηλεκτρονικού εμπορίου και εφοδιαστικής αλυσίδας για την καταχώρηση αιτημάτων δανείων και πνευματικών ιδιοκτησιών, τη δημιουργία πιστωτικών επιστολών για διεθνείς συναλλαγές και την επικύρωση της καταλληλότητας ασφάλισης.

Δημόσιο & Ιδιωτικό Blockchain
Αναπτύσσουμε προσαρμοσμένο και προστατευμένο ιδιωτικό blockchain για επιχειρήσεις που επεξεργάζονται εκατοντάδες ή χιλιάδες συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο, καθώς και ανοιχτό, αποκεντρωμένο δημόσιο blockchain που παρέχει πρόσβαση στο κοινό στο δίκτυο.

Αποκεντρωμένες εφαρμογές (dApps)
Αναπτύσσουμε προσαρμοσμένες αποκεντρωμένες εφαρμογές και τις ενσωματώνουμε σε υπάρχοντα εταιρικά συστήματα, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν ένα προστατευμένο, ασφαλές περιβάλλον για συνεργασία και ποικίλες επιχειρηματικές συναλλαγές.


© 2019 - 2024 cnt.gr Εθνικής Αντιστάσεως 32, 56123, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη τ. 2310 731575 info@cnt.gr Γ.Ε.ΜΗ. 149758606000