Εκπαιδευτικό Λογισμικό (Modus System)

To MODUS SYSTEM είναι ένα σύγχρονο επιστημονικό εργαλείο βελτιστοποίησης απόδοσης ενός εκπαιδευτικού φορέα σε επίπεδο:

α) επίδοσης μαθητών, μέσα από προκαθορισμένες διαδικασίες και δράσεις.

β) οργανωτικής & επιχειρηματικής απόδοσης εκπαιδευτικού φορέα, μέσα από προκαθορισμένους τρόπους διοικητικής λειτουργίας.

Το MODUS SYSTEM συνδυάζει μια σειρά από λειτουργίες σε επίπεδο διοίκησης και εκπαιδευτικών διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την απόδοση ενός εκπαιδευτικού φορέα δίνοντας απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

Πώς θα βελτιωθεί η επίδοση κάθε μαθητή που μπαίνει στο Φροντιστήριο;

Με ποια κριτήρια θα δημιουργηθούν τμήματα ομοιογενή ως προς το επίπεδο των μαθητών και γιατί ;

Πώς η διοίκηση μπορεί να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό έργο που «παράγεται»;

Πώς θα δημιουργηθεί μια κοινή εκπαιδευτική κουλτούρα σε όλα τον οργανισμό που θα στηρίζεται στην συνεχή βελτίωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Πώς θα αξιολογείται η δουλειά όλων των συμβαλλομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία; (Μαθητών, καθηγητών, διοίκησης, στελεχών κλπ)

Πώς θα παίρνονται μέτρα αλλαγών ή διορθωτικών παρεμβάσεων στον οργανισμό όταν παρατηρείται ότι κάτι πάει λάθος;

Πώς μπορεί η επιχείρηση να ενσωματώσει νέα γνώση ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία της;

Διαβάστε περισσότερα στο ιστότοπο του Modus System 


© 2019 - 2024 cnt.gr Εθνικής Αντιστάσεως 32, 56123, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη τ. 2310 731575 info@cnt.gr Γ.Ε.ΜΗ. 149758606000