Υπηρεσίες Ολοκλήρωσης (Integration)

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά για την μηχανογράφηση τους συχνά αναγκάζονται να ενημερώνουν ξεχωριστά την κάθε εφαρμογή που χρησιμοποιούν. Το λειτουργικό κόστος καθώς και ο κίνδυνος λάθους είναι ίσως τα πιο προφανή προβλήματα. Ωστόσο σήμερα η σύγχρονη επιχείρηση που δραστηριοποιείται και στο διαδίκτυο χρειάζεται ακόμα περισσότερο την διασύνδεση με το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το δίκτυο των συνεργατών της.

Με το CNT SOAI platform μπορούμε να δώσουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας μειώνοντας το λειτουργικό σας κόστος χωρίς να αλλάξουμε τον τρόπο που χειριζόσαστε το υπάρχον λογισμικό της επιχείρησης σας.


© 2019 - 2024 cnt.gr Εθνικής Αντιστάσεως 32, 56123, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη τ. 2310 731575 info@cnt.gr Γ.Ε.ΜΗ. 149758606000